Home » tietosuojaseloste
Saari Kalle

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö (“käytäntö”) kuvaa, kuinka Clickout Media (“Clickout Media”, “me”, “me” tai “meidän”) kerää, suojaa ja käyttää henkilötietojasi (“henkilökohtaiset tiedot”), joita sinä (“käyttäjä” , “Sinä” tai “sinun”) voit tarjota uudetvedonlyontisivut.com-verkkosivustolla ja kaikilla sen tuotteilla tai palveluilla (yhdessä “verkkosivusto” tai “palvelut”).

Tietosuojakäytännössä kuvataan myös käytettävissäsi olevat valinnat henkilötietojesi käytöstä ja siitä, miten voit käyttää ja päivittää näitä tietoja. Tätä käytäntöä ei sovelleta sellaisten yritysten käytäntöihin, joita emme omista tai hallitse, tai yksityishenkilöihin, joita emme käytä tai hallitse.

Automaattinen tiedonkeruu

Kun vierailet verkkosivustolla, palvelimemme tallentavat selaimesi lähettämät tiedot automaattisesti. Nämä tiedot voivat sisältää tietoja, kuten laitteesi IP-osoitteen, selaimen tyypin ja version, käyttöjärjestelmän tyypin ja version, kieliasetukset tai verkkosivun, jolla vierailit ennen verkkosivustollemme tuloa, verkkosivustomme sivut, joilla vierailet, käytetty aika näillä sivuilla, verkkosivustoltamme etsimäsi tiedot, pääsyajat ja -päivät sekä muut tilastot.

Automaattisesti kerättyä tietoa käytetään vain mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseen ja verkkosivuston käyttöä koskevien tilastotietojen luomiseen. Näitä tilastotietoja ei muuten koota tavalla, joka tunnistaisi järjestelmän tietyn käyttäjän.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Voit käydä verkkosivustolla kertomatta meille kuka olet tai paljastamatta mitään tietoja, joiden perusteella joku voisi tunnistaa sinut erityiseksi, tunnistettavaksi henkilöksi. Jos kuitenkin haluat käyttää joitain verkkosivuston ominaisuuksia, sinua pyydetään antamaan tietyt henkilökohtaiset ​​tiedot itsestäsi (esimerkiksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi). Saamme ja tallennamme kaikki tiedot, jotka annat tietoisesti meille, kun julkaiset sisältöä, ostat tai annat mitään online-lomakkeita verkkosivustolla. Tarvittaessa nämä tiedot voivat sisältää seuraavaa:

 • Henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, asuinmaa jne.
 • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, osoite jne.
 • Tilin tiedot, kuten käyttäjänimi, yksilöllinen käyttäjätunnus, salasana jne.
 • Kaikki muut materiaalit, jotka lähetät meille mielellään, kuten artikkelit, kuvat, palaute jne.

 

Voit päättää olla antamatta meille henkilökohtaisia ​​tietojasi, mutta et ehkä voi tällöin hyödyntää joitain verkkosivuston ominaisuuksia. Käyttäjät, jotka eivät tiedä pakollisista tiedoista, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä meihin.

Henkilökohtaisten tietojen tallentaminen

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan kuin lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen, erimielisyyksien ratkaiseminen ja sopimusten täytäntöönpano on välttämätöntä, ellei laki vaadi tai salli pidempää säilytysjaksoa. Voimme käyttää kaikkia yhdistettyjä tietoja, jotka on johdettu tai jotka sisältävät henkilötietojasi sen jälkeen, kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta emme maanosassa, joka tunnistaa sinut henkilökohtaisesti. Kun säilytysaika on kulunut, henkilökohtaiset tiedot poistetaan. Siksi oikeutta tutustua tietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, oikaisuoikeutta ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.
Kerättyjen tietojen käyttö ja käsittely

Jotta voimme tarjota verkkosivustomme ja palvelumme sinulle tai noudattaa lakisääteistä velvollisuutta, meidän on kerättävä ja käytettävä tiettyjä henkilötietojasi. Jos et anna pyytämiämme tietoja, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluita. Osa keräämistämme tiedoista on suoraan sinulta verkkosivustomme kautta. Voimme kuitenkin kerätä henkilötietojasi myös muista lähteistä. Kaikkia sinulta keräämiämme tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Täydentämää ja hallitsemaan tilauksia
 • Toimittaa tuotteita tai palveluita
 • Lähettää hallinnollisia tietoja
 • Lähettää markkinointi- ja markkinointiviestintää
 • Vastata tiedusteluihin ja tarjota tukea
 • Parantaa käyttökokemusta
 • Toimittaa kohdennettua mainontaa
 • Suojata väärinkäytöltä ja
 • Haitallisilta käyttäjiltä
 • Vastata laillisiin pyyntöihin ja estää vahingot
 • Pitää yllä ja käyttää verkkosivustoamme ja palveluitamme

 

Henkilötietojesi käsittely riippuu siitä, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa, missä asut maailmassa ja missä jokin seuraavista pätee: (i) Olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen. Tätä ei sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Kalifornian kuluttajansuojalakia tai eurooppalaista tietosuojalakia; (ii) Tietojen toimittaminen on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen ja / tai sen mahdollisten sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; (iii) Tietojenkäsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen noudattamiseksi. (iv) Käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun mukaisesti tai kun meillä on käytössämme oleva oikeusvalta. (v) Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen tarkoituksia varten.

Huomaa, että joidenkin lakien mukaan voimme sallia tietojen käsittelyn, kunnes vastustat tällaista käsittelyä (kieltäytymällä siitä) ilman, että meidän on perustettava käyttö suostumukseen tai johonkin seuraavista alla olevista oikeusperusteista. Joka tapauksessa olemme iloisia voidessamme selventää käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen vai sopimusvaatimus vai vaatimus sopimuksen tekemiseksi.

Tiedonsiirto ja tallennus

Sijainnistasi riippuen tiedonsiirtoon voi liittyä tietojen siirtäminen ja tallentaminen muuhun kuin omaan maahan. Sinulla on oikeus oppia tiedonsiirron oikeusperustasta Euroopan unionin ulkopuolelle tai mihin tahansa kansainväliseen julkisoikeuteen perustuvaan tai kahden tai useamman maan, kuten YK: n, perustamaan kansainväliseen organisaatioon, sekä turvallisuustoimenpiteistä suojaamaan tietosi. Jos tällaista siirtoa tapahtuu, voit saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai tiedustelemalla meiltä käyttämällä yhteystieto-osassa olevia tietoja.

Käyttäjien oikeudet

Voit käyttää tiettyjä oikeuksia koskien tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus tehdä erityisesti seuraavat: (i) sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, jos olet aiemmin antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn; (ii) sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella; (iii) sinulla on oikeus tietää, jos me käsittelemme tietoja, saada julkistusta tietyistä käsittelyn näkökohdista ja hankkia kopion käsiteltävistä tiedoista; (iv) sinulla on oikeus tarkistaa tietojesi paikkansapitävyys ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista; (v) sinulla on oikeus tietyissä olosuhteissa rajoittaa tietojesi käsittelyä, jolloin tietojasi ei käsitellä muihin tarkoituksiin kuin niiden tallentamiseen; (vi) sinulla on oikeus saada tietyissä olosuhteissa henkilötietojesi poistaminen meiltä; (vii) sinulla on oikeus vastaanottaa tietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää ne toiselle ohjaimelle ilman esteitä. Tätä säännöstä voidaan soveltaa edellyttäen, että tietojasi käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen, johon kuulut tai jolla on sopimusta edeltäviä velvoitteita. Yleisesti käytetty ja koneellisesti luettava muoto ja, jos se on teknisesti mahdollista lähettää se toiselle ohjaimelle ilman esteitä. Tätä säännöstä voidaan soveltaa edellyttäen, että tietojasi käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen, johon kuulut tai jolla on sopimusta edeltäviä velvoitteita. yleisesti käytetty ja koneellisesti luettava muoto ja, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää se toiselle ohjaimelle ilman esteitä. Tätä säännöstä voidaan soveltaa edellyttäen, että tietojasi käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen, johon kuulut tai jolla on sopimusta edeltäviä velvoitteita.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, meille kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai meidän saavuttamiemme laillisten etujen vuoksi, voit vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityistilanteeseen liittyvän perusteen oikeuttamiselle vastalauseen. Sinun on tiedettävä, että jos henkilötietojasi kuitenkin käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit vastustaa käsittelyä milloin tahansa ilman mitään perusteluja. Jos haluat tietää, käsittelemmekö henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksia varten, voit viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin osiin.

Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Käyttäjäoikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan toteuttaa maksutta, ja omistaja vastaa niihin mahdollisimman pian.
Laskutus ja maksut

Käytämme kolmansien osapuolten maksuprosessoreita auttamaan meitä maksutietojesi turvallisessa käsittelyssä. Tällaisten kolmannen osapuolen käsittelijöiden henkilötietojesi käyttöä säätelevät heidän omat tietosuojakäytäntönsä, jotka voivat sisältää tai eivät välttämättä suojaa yksityisyyden suojaa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Suosittelemme, että tutustut heidän tietosuojakäytäntöönsä.

Lasten yksityisyys

Emme kerää tietoisesti mitään henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 13-vuotias, älä lähetä mitään henkilökohtaisia tietoja verkkosivustomme tai palvelumme kautta. Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia seuraamaan lastensa Internetin käyttöä ja auttamaan tämän käytännön täytäntöönpanossa neuvomalla lapsiaan olemaan koskaan toimittamatta henkilökohtaisia tietoja verkkosivustomme tai palvelumme kautta ilman heidän lupaansa.

Jos sinulla on syytä uskoa, että alle 13-vuotias lapsi on toimittanut meille henkilötietoja verkkosivustomme tai palvelumme kautta, ota meihin yhteyttä. Sinun on oltava vähintään 16-vuotias, jotta suostut henkilötietojesi käsittelyyn maasi (joissakin maissa voimme sallia vanhempasi tai huoltajan tekemään niin puolestasi).
Uutiskirjeet

Tarjoamme sähköisiä uutiskirjeitä, jotka voit tilata vapaaehtoisesti milloin tahansa. Olemme sitoutuneet pitämään sähköpostiosoitteesi luottamuksellisena, emmekä paljasta sähköpostiosoitettasi kolmansille osapuolille paitsi tietojen käytön ja käsittelyn osiossa sallituissa tapauksissa tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan käyttämiseksi tällaisen sähköpostin lähettämiseen sähköpostit. Säilytämme sähköpostitse lähetetyt tiedot voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

CAN-SPAM-lain mukaisesti kaikissa meiltä lähetetyissä sähköposteissa ilmoitetaan selvästi, keneltä sähköposti on, ja annetaan selkeät tiedot siitä, miten voit ottaa yhteyttä lähettäjään. Voit halutessasi lopettaa uutiskirjeemme tai markkinointiviestien seuraamisen seuraamalla näihin sähköposteihin sisältyvät tilauksen peruutusohjeet tai ottamalla meihin yhteyttä. Saat kuitenkin edelleen olennaisia tapahtumasähköposteja.
Cookiet

Verkkosivusto käyttää evästeitä verkkokokemuksesi mukauttamiseen. Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivupalvelin asettaa kiintolevyllesi. Evästeitä ei voida käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten toimittamiseen tietokoneellesi. Evästeet on yksilöity sinulle, ja vain ne verkkotunnuspalvelimet, jotka ovat antaneet evästeen sinulle, voidaan lukea.

Voimme käyttää evästeitä keräämään, tallentamaan ja seuraamaan tietoja tilastollisiin tarkoituksiin verkkosivustomme ja palvelujemme hoitamiseksi. Sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit yleensä muokata selaimesi asetuksia hylätäksesi evästeet, jos haluat. Jos päätät hylätä evästeet, et välttämättä pysty täysin kokemaan verkkosivuston ja palveluiden ominaisuuksia. Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta on osoitteessa internetcookies.org

Yllä kuvattujen evästeiden ja niihin liittyvien tekniikoiden käytön lisäksi voimme sallia tiettyjen kolmansien osapuolten yritysten auttaa räätälöimään mainontaa, joka mielestämme saattaa kiinnostaa käyttäjiä. ja kerätä ja käyttää muuta tietoa käyttäjien toiminnasta verkkosivustolla. Nämä yritykset voivat toimittaa mainoksia, jotka saattavat myös sijoittaa evästeitä ja seurata muuten käyttäjien käyttäytymistä.

Älä seuraa -signaalit

Joissakin selaimissa on Älä seuraa -ominaisuus, joka ilmoittaa vierailemillesi verkkosivustoille, ettet halua verkkotoimintasi seuraamista. Seuranta ei ole sama kuin tietojen käyttö tai kerääminen verkkosivuston yhteydessä. Näissä tarkoituksissa seurannalla tarkoitetaan henkilökohtaisten tunnistetietojen keräämistä kuluttajilta, jotka käyttävät verkkosivustoa tai verkkopalvelua tai vierailevat heidän vaihdellessaan eri verkkosivustoilla ajan myötä. Verkkosivustomme ei seuraa kävijöitä ajan mittaan eikä kolmansien osapuolien verkkosivustoilla. Jotkin kolmannen osapuolen sivustot saattavat kuitenkin seurata selaustoimintojasi, kun ne tarjoavat sinulle sisältöä, mikä antaa heille mahdollisuuden räätälöidä sinulle esittelemänsä sisällön.

Tytäryhtiöt

Voimme luovuttaa tietoja sinusta tytäryhtiöillemme voidaksemme tarjota sinulle liittyviä tai muita tuotteita ja palveluita. Kaikki tytäryhtiöt käsittelevät kaikkia sinuun liittyviä tietoja, jotka toimitamme niille tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti.

Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivustomme sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka eivät ole meidän omistuksessa tai hallinnassa. Huomaa, että emme ole vastuussa muiden verkkosivustojen tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua olemaan tietoinen, kun poistut verkkosivustoltamme, ja lukemaan jokaisen verkkosivuston, joka saattaa kerätä henkilökohtaisia tietoja, tietosuojalausunnot.

Tietoturva

Suojaamme tietokonepalvelimilla antamiasi tietoja valvotussa ja suojatussa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta käytöltä, käytöltä tai paljastamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä pyrkiessämme suojaamaan henkilötietojen luvattomalta käytöltä, käytöltä, muutoksilta ja luovuttamiselta niiden hallinnan ja säilyttämisen yhteydessä. Tiedonsiirtoa Internetissä tai langattomassa verkossa ei kuitenkaan voida taata. Siksi, kun pyrimme suojelemaan henkilötietojasi, tunnustat, että (i) Internetissä on tietoturva- ja yksityisyysrajoituksia, jotka eivät ole meidän hallinnassamme; (ii) kaikkien vaihdettujen tietojen turvallisuus, eheys ja yksityisyys sinun ja verkkosivustomme välillä ei voida taata;

Tietovuoto

Siinä tapauksessa, että saamme tietää, että verkkosivuston turvallisuus on vaarantunut tai käyttäjien henkilökohtaisia tietoja on paljastettu etuyhteydettömille kolmansille osapuolille ulkoisen toiminnan seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, turvallisuushyökkäykset tai petokset, pidätämme oikeuden toteutettava kohtuullisen asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien muun muassa tutkinta ja raportointi sekä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja yhteistyö niiden kanssa. Tietorikkomuksen sattuessa pyrimme kohtuullisesti ilmoittamaan asiasta kärsineille henkilöille, jos uskomme, että rikkomisen seurauksena on kohtuullinen riski vahingoittaa käyttäjää tai jos laki vaatii muutoin ilmoitusta. Kun teemme näin, lähetämme ilmoituksen verkkosivustolle, lähetämme sinulle sähköpostia.

Oikeudellinen julkistaminen

Paljastamme kaikki keräämämme, käyttämämme tai saamamme tiedot, jos laki sitä vaatii tai sallii, esimerkiksi haasteen tai vastaavan oikeudellisen prosessin noudattamiseksi, ja kun uskomme vilpittömässä mielessä, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksien suojaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojaamiseksi, petosten tutkimiseen tai hallituksen pyyntöihin vastaamiseen. Siinä tapauksessa, että käymme läpi liiketoiminnan muutoksia, kuten sulautumisen tai toisen yrityksen hankinnan tai jos kaikki tai osa sen varoista, käyttäjätilistäsi ja henkilökohtaisista tiedoistasi myydään todennäköisesti siirrettyjen varojen joukossa.

Muutokset ja muutokset

Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain oman harkintamme mukaan ja ilmoitamme sinulle kaikista olennaisista muutoksista tapaan, jolla käsittelemme henkilötietoja. Kun muutokset on tehty, tarkistamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun alaosassa. Voimme ilmoittaa sinulle myös muilla tavoin harkintamme mukaan, kuten antamiesi yhteystietojen kautta. Kaikki tämän tietosuojakäytännön päivitetyt versiot tulevat voimaan heti, kun muutettu tietosuojakäytäntö on lähetetty, ellei toisin mainita. Jatkuva verkkosivuston tai palvelujen käyttö tarkistetun tietosuojakäytännön (tai muun tuolloin määritellyn teon) voimaantulopäivästä merkitsee suostumustasi näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan toimi näin ilman sinun suostumustasi.

Tämän käytännön hyväksyminen

Hyväksyt, että olet lukenut tämän käytännön ja hyväksyt kaikki sen ehdot. Käyttämällä verkkosivustoa tai sen palveluita sitoudut noudattamaan tätä käytäntöä. Jos et suostu noudattamaan tämän käytännön ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tai käyttää verkkosivustoa ja sen palveluita.

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja tästä käytännöstä tai haluat ottaa meihin yhteyttä kaikissa henkilökohtaisiin oikeuksiin ja henkilötietoihisi liittyvissä asioissa, voit tehdä sen yhteydenottolomakkeen kautta, lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai kirjoittaa kirjeen osoitteeseen

Clickout Media Ltd
AA PH
Camilleri Buildings
Oratory Street
Naxxar
NXR 2504
Malta

Yrityksen rekisteröintinumero: 103525
Tämä asiakirja päivitettiin viimeksi 4. maaliskuuta 2020

Saari Kalle
Saari Kalle

Vedonlyönnin ammattilainen monen vuoden kokemuksella. "Vedonlyönti on oiva tapa lisätä jännitystä lempilajin seuraamiseen ja pienellä taustatyöllä jopa kannattavaa aika ajoin" -Kalle